Modern perakendede 88 milyar dolarlık federasyon dönemi başladı.

Türkiye alışveriş merkezleri ve perakende sektörlerini temsil eden AMPD, AYD ve BMD’nin girişimiyle başlatılan çalışmalar sonuç verdi ve TAMPF kuruluş çalışmaları tamamlandı.
 
 AYD, BMD, GPD, KMD ve TURYİD tarafından kurulan Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu,  620 binden fazla çalışan, 88 milyar dolar ciro, 15 milyon metrekare alan ve 59 bin mağazayı temsil ediyor. TAMPF’yi oluşturan dernekler, federasyon başkanlığına LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ü önerdiler.
 
Türkiye’nin en dinamik sektörü olarak dikkat çeken ve her yıl ülke ekonomisinin üzerinde büyüme gerçekleştiren modern perakende ve alışveriş-yaşam merkezleri sektörünün temsilcileri Alışveriş Merkezi ve Perakendeciler Derneği (AMPD), Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) ile yeni kurulan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) ve Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) kendi faaliyetlerinin yanı sıra ortak konularda güç birliği oluşturmak amacıyla Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) çatısı altında buluştular. 
 
AMPD Başkanı Mehmet T. Nane, AYD Başkanı Hakan Kodal, BMD Başkanı Yılmaz Yılmaz, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, GPD Başkanı Nihat Özdemir ile KMD Başkanı Alp Önder Özpamukçu, düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye’nin istihdam sorununu büyük ölçüde sırtlayan modern perakende sektörünün bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü federasyon protokolünü imzaladılar.
 
İmza ile birlikte kurucu dernekler, federasyon tüzüğünde yer alan aşağıdaki amaçlar çerçevesinde bir araya geldi:
 
“Türkiye’de modern perakende ve alışveriş-yaşam merkezleri sektörünün tüm kategorilerinde faaliyet gösteren, ortak amaç, ilke ve hedefleri benimseyen kuruluşlarının ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak; 
Perakende ve alışveriş-yaşam merkezleri sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden birisi olarak sürdürülebilir gelişiminin altyapısını oluşturmak; 
Kayıtlı-kurallı-etik-kurumsal perakendeciliğin gelişiminin yolunu açmak, büyütmek; 
Bu sektörlerin uluslararası entegrasyonunu sağlamak; 
Ortak sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak; 
Sektöre özel mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla güç birliği yaptıkları ortak çalışma zemini oluşturmak; 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, kaliteli üretim-hizmet-istihdam-yaşam formülünün daha yoğun biçimde uygulanmasının olanaklarını yaratarak, sürdürülebilir çevre ve kent gelişimine katkıda bulunmak. Ülkedeki potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak; 
Toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere alışveriş ve tüketim standartlarının yükselmesine önayak olan kurumların çoğalmasını sağlayarak, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek.” 
 
Perakende sektörünün her alanında faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ve tüm modern perakende kategorilerini (moda, gıda, yapı market, elektronik/teknoloji, mobilya/dekorasyon, ev tekstili, kişisel bakım, eğlence/hobi, aksesuar) çatısı altında toplamayı başaran yeni oluşumun adı Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu oldu. 
 
2012 sonu itibarıyla 620 binden fazla çalışan, 88 milyar dolar ciro, 15 milyon metrekare alan ve 59 bin mağazayı temsil etme yeteneğindeki federasyon, yapacağı çalışmalarla ülkemizde hizmet, ürün ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacak.
 
Bugüne kadar, kendi içinde her gün artan yoğunluktaki rekabet sayesinde enflasyonun düşmesine ön ayak olan sektör, 74 milyon tüketicinin olabilecek en uygun fiyatlarla, belgeli, vergili alışveriş yapabilmesini sağladı. Kayıtlılığın sadece son tüketicide değil tüm tedarik zinciri içinde bir norm haline gelmesi yine modern perakende sektörü sayesinde oluştu.
 
Özellikle kadın ve gençlere yoğun biçimde çalışma fırsatı sunan modern perakende sektörü, federasyon çalışmaları ile onların hayat boyu eğitimlerini de kurumsallaştırmaya yönelik çalışmalar planlandı.
 
81 ilin 53’ünde faaliyet gösteren 332 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin 500 binin üzerinde nüfusu olan her kentine ürün ve hizmet standardını beraberinde götüren modern perakende sektörü, imalat sanayi için de bir jeneratör işlevi görüyor. 
 
TAMPF’nin kuruluş protokolünün imzalandığı basın toplantısına katılan sektör başkanları şu görüşleri dile getirdiler: 
 
AMPD BAŞKANI MEHMET T. NANE: ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIMIZ DAHA DA İLERİYE TAŞINACAK
 
Federasyon dernek olarak çok inandığımız, gerçekleşmesi için özveride bulunduğumuz  ve uzun mesailer sonucunda oluşturduğumuz bir yapılanma. 620 bin çalışanı ile 88 milyar dolarlık cironun temsil edileceği bir kurum. Modern perakendenin bugüne kadar ülke ekonomisine yaptığı katkıları bu yapılanma ile birlikte daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Alım gücü her yıl artan, talepleri sürekli olarak çoğalan ve standartları yükselen tüketicilerimize istekleri doğrultusunda cevap ve hizmet verebilecek modern perakende sektörü federasyonumuzun da katkısı ile daha da yapıcı biçimde hizmetlerini sürdürecektir. Ülkemizin orta gelir sendromundan kurtulması için gerekli olan panzehir, fasonculuktan marka ekonomisine geçmektir. Bu dönüşümün lokomotifi olabilecek sektörlerin başında modern perakende gelmektedir. Federasyonumuz bu dönüşümün değişim yöneticisi olmak üzere yola çıkmaktadır.
 
AYD BAŞKANI HAKAN KODAL: ISF VE ORTAK PROJELERDE BAŞARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
 
Organize perakende sektörü son 10 yıl içerisinde çok büyük bir gelişme gösterdi. Organize perakende sektörünün bu büyüme ve dönüşüm sürecine 8.2 milyon m2 kiralanabilir alanı ve 40 milyar dolara ulaşan yatırımları ile alışveriş merkezlerimiz önemli katkı sağladı. AVM’ler ve perakende kuruluşları arasındaki bu işbirliği, sadece Türkiye'nin bir alışveriş ve eğlence merkezi haline gelmesine değil, Türk markalarının ve AVM’lerinin yurtdışına açılmasına da yardımcı oldu. AYD, AMPD ve BMD arasında ISF ile başlayan işbirliği bugün çok farklı bir boyuta ulaştı. 5 farklı sektör derneği bir taraftan kendi faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan Türk organize perakende sektörünün sağlıklı gelişimi ve başarısı için, ISF ve ortak projelerini Federasyon çatısı altında gerçekleştirecek. AVM sektörü önceden de olduğu gibi gelecekte de bu işbirliğinde önemli bir rol alacak.
 
BMD BAŞKANI YILMAZ YILMAZ: TAMPF YURT DIŞINDA BÜYÜMEYİ HIZLANDIRACAK
 
Uzun bir çalışma döneminin ardından bugün kuruluşuna imza attığımız federasyonun en büyük yararını perakendedeki büyümede ve markalarımızın özellikle yurtdışı genişlemesinde göreceğiz.  2012 sonunda 3 bine çıkan yurtdışı mağaza sayımızın 2013 yılı sonuna kadar 4 bin rakamına ulaşacağını hesaplamıştık. Ancak federasyon içindeki derneklerin birbiriyle etkileşimi, yurtdışı AVM projelerinde veya yurtdışı genişleme faaliyetlerinde ortak hareket etme bilincini geliştirecek, böylece markalarımız ülke dışında çok daha fazla sayıda mağazaya ulaşabilecek. 
 
2012 yılının sonunda toplam perakendede yüzde 8-9, hazır giyim perakendesinde ise 15-20 bandında bir büyüme yakaladık. BMD markaları olarak 33 milyar dolarlık bir ciro, 350 bin çalışan ve 3.3 milyon metrekarelik bir satış alanına sahibiz. İşte tüm bu rakamların federasyonun yaratacağı enerji ve yeni hedefler kapsamında daha da büyümesini beklemek yanlış olmayacak. Özellikle BMD’nin markalı ekonomiye dönüşüm hedefi kapsamında, sektörel tüm derneklerin ve bunların üyesi olan markaların aynı çatı altında olmasıyla kayıtlı ekonomi güçlenecek. Katma değeri yüksek ürünler üretilerek global rekabette daha sağlam bir yer edinilecek. Tüm bunların sonucunda hedeflerimizi ve rakamları daha yukarı seviyelerde revize etmemiz gerekecek. BMD olarak Türk markalarının uluslararası alanda büyümeleri ve yurtdışında mağazalaşmaları konularındaki deneyimlerimizi ve yetkinliğimizi federasyona aktaracağız. 
 
GPD BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: FARKLI SESLERİN UYUMUNU SAĞLAYACAK 
 
34 milyar dolarlık ciroya ulaşan modern perakende sektörü uzun zamandır sürdürdüğü  kurumsallaşma çalışmaları yönünde son derece önemli adımlar attı. Türkiye’nin hemen hemen her şehrine yayılan yaklaşık 20 bin satış noktasında, 200 binin üzerinde çalışanımızla tüketiciye kaliteli hizmet ulaştırıyoruz. Federasyon sayesinde bu yönelim çok daha güçlü ve hızlı biçimde sektörün tüm kategorileri içinde yayılmasını sürdürecektir. Federasyon, modern perakende içinde var olan farklı seslerin bir uyum içinde duyulmasını sağlayacaktır. Bu durum yakın, orta ve uzun vadedeki hedeflerin daha net olarak belirlenmesine imkan sunacaktır. Biz gıda perakendecileri olarak 10. beş yıllık plan çerçevesinde 2023 hedeflerine giden yolda yapılması gerekenleri şimdiden öngörüp gerekli planlarımızı yapmaya başladık. Federasyon bu hedeflerin gerçekleşmesinde  asli merci olacaktır. Böylece Türkiye genelinde de 2023 yılının gerekleri, perakendeciliğin her alanında pazarından sokağına yerelinden butiğine uygulanır hale gelecektir. 
 
KMD BAŞKANI ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU: TÜRKİYE’NİN 2023 VİZYONUNA GÜÇLÜ DESTEK VERECEK
 
Federasyon uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve çok önem verdiğimiz bir yapılanma. Organize perakendenin gıda ve hazır giyim dışı kanadı 20 milyar dolarlık bir ciroya ulaştı. Federasyon, modern perakende sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı faydanın çok daha net biçimde anlaşılıp algılanmasına yardımcı olacaktır. Şimdiden sektör uzmanlık alanlarında derinlemesine çalışmalara başlamıştır. Tüm kategorilerin ortak sorunları federasyon çatısı altında ele alınıp kamuoyu ve yetkililerle görüşülüp daha hızlı sonuç alınması sağlanacaktır. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde perakendenin kurumsallaşması ve organize hale gelmesi, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında çok daha etkin rol üstlenmesini sağlayacaktır.
 
TURYİD BAŞKANI KAYA DEMİRER: SEKTÖRÜN GÜCÜ ARTACAK
 
1 milyar dolar ciro ve 15 bin çalışanla turizmin  yeme içme ve eğlence sektöründeki temsilcisi olarak tanımlanıyoruz. Ülkemizin turizm politikalarının oluşumunda çok önemli misyona sahip olan Turizm Meclisi’ndeki aktif görevimizin yanı sıra, senede yaklaşık 1,5 milyar ziyaretçi alan  alışveriş merkezlerinde  en az 100 bin metrekare alanda faaliyet gösteren üyelerimiz adına, bu çok güçlü çatı altında yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.
 
Şüphe yok ki TURYİD olarak, Federasyon'u oluşturan diğer tüm dernekler  ve yetkilileri ile uyum içerisinde çalışacağız. Ülkenin ekonomisinde büyük yeri olan perakende sektörünün gücünü artırmada, üzerimize düşen görevi, azami oranda yerine getireceğiz.
 
 
LC WAIKIKI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK: 
SEKTÖRÜN BİRLİK HALİNE GELMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM   
 
Dernekler tarafından TAMPF Başkanlığına aday gösterilen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise teklifi değerlendireceğini belirterek, ''Önemli olan benim başkan olup olmaman değil, önemli olan federasyonun kurulmasıdır. Bunu yıllardır konuşuyorduk. Türkiye ekonomisinin önünde daha hızlı büyüyen, yüzde 15-20 gibi büyüme gösteren, kayıt dışını kayıt içine alan, gençlerimize ve kadınlarımıza iş imkanı sağlayan bir sektör federasyon çatısı altında birleşti. 10 yıllık bir geçmişi olup da, şu an 100 milyar dolar ve 600 bin istihdamı sağlayan sektörün birlik haline gelmesini çok önemsiyorum” dedi.   
 

Arkadaşına Gönder

x